Stručnjaci za elektromaterijal

 

Sigurnost korisnika

REXEL Hrvatska > Sigurnost korisnika

Vaša sigurnost nam je bitna

U Elektronabavi se svim raspoloživim sredstvima trudimo spriječiti prevare i borimo se protiv njih. Želimo vas upoznati s time kako možete prepoznati i spriječiti pokušaje prijevara.

Zaštitite svoje osobne podatke
 • Povjerljive podatke, npr. lozinke, podatke o kreditnim karticama ili putem SMS-a pristigle šifre, nikad ne šaljite putem e-maila, SMS-a ili telefona.
Redovito mijenjajte lozinke
 • Ne koristite »slabe« ili iste lozinke za više računa. Na taj način povećavate izloženost svojih podataka pri upadu u samo jedan od tih računa što može imati ozbiljne posljedice: upad u e-mail, krađu bankovnih podataka, krađu identiteta, ucjenu…
 • Pobrinite se da vaša lozinka bude sigurna i da sadrži najmanje 12 znakova sa barem tri od sljedeće četiri vrste znakova: velika štampana slova, mala štampana slova, brojevi i posebni znakovi (na primjer !#?).
Zaštitite svoje računalo antivirusnim programom i uključite vatrozid
 • Pobrinite se da je vaša programska oprema na računalu uvijek ažurirana te imajte aktivirani antivirusni program i vatrozid na računalu.
Uzmite vremena i u hitnim slučajevima i kad ste pod pritiskom te provjerite zahtjeve za prijenose, narudžbe, promjene bankovnih podataka.
 • Obratite pažnju na zahtjeve koji sadrže sve 3 sljedeće karakteristike: hitnost, upornost i visoki iznos.
 • U nedoumici pozovite svoj kontakt na uobičajen telefonski broj, a ne na onaj kojeg vam je poslao prevarant.
Pazite na lažne poruke
 • Lažne poruke u smislu »phishinga« ili »spoofinga« su sve češće te se mogu činiti vjerodostojnima jer sadrže logotipe i obilježja Elektronabava Rexel ili se predstavljaju kao suradnici Elektronabave Rexel, a koriste e-mail adrese s riječju »Elektronabava ili rexel«.
 • Kod bilo kakve elektronske komunikacije koja dolazi s drugih domena (npr. kontakt@elektro-nabava.com, kontakt@elektro-nabava.net, kontakt@elektronabava.org, kontakt@rexel.org, kontakt@rexel.net, kontakt@elektronabava.net …) i možda sadrži ime suradnika Elektronabave, može se raditi o pokušaju prevare, stoga je potrebno biti posebno pozoran i o tome nas obavijestiti na info@elektronabava.si, info@rexel.hr, webshop@rexel.hr.
 • Ako dobijete takvu e-mail poruku:
  • Ne odgovarajte i ne klikajte na ponuđene poveznice.
  • Nikada ne šaljite bankovne ili osobne podatke.
  • Izbrišite tu e-mail poruku iz svoga elektronskog poštanskog sandučića.

Dodatne informacije

Za moguća dodatna pitanja nas možete kontaktirati i na e-mail: webshop@rexel.hr

Informacije o zaštiti podataka i privatnosti korisnika možete pročitati na ovoj poveznici.

U Webshop