Održavanje elektro ormara obavlja elektroodržavač koji ima evidentirane točke godišnjih pregleda u uvjetima održavanja.