Vjerujemo da je naša uloga distributera, koja je sučelje između kupaca i proizvođača, ključna u rješavanju današnjih izazova. Zbog hitnosti situacije i sve veće potražnje naših kupaca, ubrzano radimo na pokretanju ove inicijative. Iako sve naše proizvode biramo stručno, proizvodi s ikonom Proizvodi za održivu budućnost zadovoljili su dodatne zahtjevne kriterije održivosti. Na početku smo izazovnog i ambicioznog pristupa koji će nas na kraju dovesti do ponude sve više i više održivih proizvoda. To će biti moguće samo uz zajedničko i koordinirano djelovanje cijelog lanca vrijednosti (krajnji korisnici, kupci, Rexel i dobavljači).