U sklopu ispitivanja provjeravamo petlje uzemljenja, izolaciju, rad zaštitnih uređaja, rad upravljačkih uređaja i rad uređaja za napajanje.