Da. Prema elektroenergetskom ugovoru vršimo ugradnju brojila i kompletiranje ormara do konačnog preuzimanja elektrorazdjelnika.