Da. Koje ćemo koristiti ovisi o vrsti objekta: za stambene instalacije 6kA, za zahtjevne objekte 10kA i za industrijske objekte 10-15kA.