Rok izrade elektro ormara ovisi o zahtjevnosti izrade. Zato se o tome dogovaramo sa svakim kupcem posebno.