Sve veći broj takvih pitanja neizravno znači da se grijanje električnim podnim grijanjem nekima već isplati. Primjer bi mogla biti nova, moderna, dobro izolirana zgrada. Trošak grijanja dizalicom topline je 200 – 300 eura godišnje, a grijanje električnim podnim grijanjem između 500 – 900 eura godišnje. Razlika 300 – 600 eura godišnje, uzimajući u obzir troškove nabave dizalice topline (5.000 – 8.000 eura) i njezine redovne servise tijekom 15 – 20 godina životnog vijeka, brzo se nadoknadi. Osim toga, proračun se okreće u korist električnog podnog grijanja zbog mogućnosti postavljanja solarne elektrane za samoopskrbu i osiguravanje besplatne energije za grijanje. Više o solarnim elektranama za samoopskrbu možete pronaći na ovoj poveznici.