Osim funkcije prekidača, kompaktne sklopke imaju zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Rastavne sklopke imaju samo funkciju prekidača.