Povezivanje ovisi o odabranom tipu portafona i tipu povezivanja navedenom u priloženoj dokumentaciji. Najčešće se koristi UTP kabel s kojim se može spojiti većina vrsta povezivanja. Preporučujemo ju kada pripremate instalaciju, ali portafon još nije odabran.