CEE utičnice s prekidačem koriste se kako se utikač ne bi isključivao i uključivao kada je pod opterećenjem. To se posebno preporučuje za struje od 63 A i više, kada je to opterećenje veće i može dovesti do velikih kvarova veze ili uređaja.