Kabeli moraju biti označeni prema svojim svojstvima u slučaju požara, na primjer: Bca – s1, d0, a1; oznaka CE mora biti vidljivo, čitljivo i neizbrisivo postavljena na proizvod, etiketu, pakiranje ili priloženi dokument. Uz oznaku CE potrebno je navesti: zadnja dva broja godine kada je oznaka prvi put stavljena na proizvod, podatke o proizvođaču, jedinstvenu identifikacijsku oznaku proizvoda, referentni broj Izjave o svojstvima, primjenjivi standard, identifikacijski broj prijavljenog tijela, namjeravanu upotrebu.