Neke mreže za punjenje mogu zahtijevati od korisnika da se prijave za članstvo ili plan pretplate, kako bi pristupili njihovim stanicama za punjenje. Ta članstva često nude pogodnosti, kao što su snižene cijene punjenja, pristup ekskluzivnim mrežama za punjenje ili prioritetni pristup stanicama za punjenje u vrijeme najvećeg opterećenja. Međutim, mnoge stanice za punjenje također nude opcije plaćanja prema korištenju, za one koji se ne žele obvezati na članstvo.