Vodiči koji se koriste izrađeni su od bakra ili aluminija. Aluminij se koristi u 90 % jer je jeftiniji i lakši.