Ne. Elektrana ima elektroniku na razini modula. Elektronika regulira rad modula, detektira greške, kratke spojeve i detektira pregrijavanje konektorskih spojeva. U slučaju rizične greške, elektrana se automatski zaustavlja. Prilikom zaustavljanja, elektronika na razini modula brine se o isključivanju istosmjernog napona zbog toga je takav objekt sigurno gasiti vodom jer u solarnoj elektrani ostaje samo mali i siguran napon.