Ako je moguće, izbjegavajte ovu kombinaciju. U kombinaciji podnog grijanja i grijanja radijatorima dizalica topline priprema toplinu na višoj temperaturnoj razini primjerenoj radijatorskom krugu grijanja. Za podno grijanje dodaje se hladna voda iz podnog grijanja. U slučaju samo podnog grijanja, zbog većeg broja grijaćih jedinica ušteda je veća čak za više od 30 %.