Da. Što je veća potrošnja električne energije, to više smisla ima kupnja solarne elektrane za samoopskrbu. Izračuni pokazuju da se za veće elektrane investicija može vratiti već za šest godina. U slučaju manjih elektrana rok povrata može se produžiti i do deset godina. Ako imate manju potrošnju električne energije, savjetujemo vam da uz elektranu dodatnom investicijom povećate i potrošnju. Primjer dobre prakse je kupnja električnog vozila, kupnja dizalice topline za grijanje ili kupnja klimatizacijskog uređaja za grijanje u prijelaznim razdobljima.