Istina je da je 2006. godine CENELEC (Europska elektrotehnička organizacija za standardizaciju) započeo proces pretvorbe standarda HD21 i HD 22 i kao rezultat toga skupina standarda EN 50525 objavljena je 2014. godine te su (prevedeni) izdani kao nacionalni standardi u državama članicama CENELEC. Kabeli licencirani prema HD 21 i HD 22 ostali su važeći do isteka licencija, sada moraju imati licenciju s referentnom oznakom EN 50525. Standard zamjenjuje i pokriva usklađene kabele u svim zemljama CENELEC. Propisuje glavne zahtjeve za kabele s tvrdom i mekom jezgrom u području do 450/750 V. To uključuje: H03VV-F, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F, H05V-U/-K, H07V-U/-K, H01N2-D i slične kabele i vodiče.