Klimatizacijski uređaj ima smisla u prijelaznim razdobljima i kao dodatni izvor opskrbe toplinom prilikom kvara primarnoga grijanja. Iznimka je Primorska regija kao i nove i dobro izolirane zgrade. Ipak je najugodnije boraviti kada nema cirkulacije zraka.