Ne, svi međunarodni i nacionalni standardi ostali su isti. Uvedeni su samo dodatni kriteriji koji pojedini kabel ili vodič svrstavaju u određenu klasu požara, uvedena je i oznaka CE te Izjava o svojstvima (ranije Izjava o sukladnosti).