Stručnjaci za elektromaterijal

Vatrootporni kabeli i EU Uredba EU 305/2011-CPR

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Kablovi i pribor  > Vatrootporni kabeli i EU Uredba EU 305/2011-CPR

Vatrootporni kabeli i EU Uredba EU 305/2011-CPR

Kako postupati u praksi?

Kao što je već dugo poznato, Europska komisija je 9. 3. 2011. godine izdala Uredbu EU 305/2011 – CPR kojom se utvrđuju usklađeni uvjeti za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda te je stavljena izvan snage Direktiva Vijeća 89/106/ EEZ. Konkretnije, zahtjeve Europske komisije možete pogledati na njihovoj web stranici (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305), a u našem prilogu usredotočit ćemo se na segment kabela, čija regulacija potpada pod spomenutu direktivu.

Među različitim građevinskim proizvodima obuhvaćenim Uredbom 305/2011- CPR o građevinskim proizvodima, između ostalog su energetski, kontrolni i komunikacijski kabeli. CPR kao građevinske proizvode definira one proizvode koji su trajno ugrađeni u građevinski objekt. Izuzetak su kabeli namijenjeni spajanju raznih uređaja za unutarnje ožičenje opreme ili električnih uređaja.

CPR opisuje karakteristike koje građevinski materijali moraju zadovoljiti u slučaju požara. Te su karakteristike za one kabele koji se smatraju građevinskim proizvodima, a koji su definirani prvenstveno u smislu svojih vatrootpornih svojstava:

  • sigurnost u slučaju požara (uvjet br. 2 u Anexu 1 Regulative CPR),
  • higijena, zdravlje i okoliš (uvjet br. 3 u Anexu 1 Regulative CPR), te uvjete ispunjavaju RoHS Direktiva i REACH Regulativa.

Ostale tehničke karakteristike kabela (električne, mehaničke …) također opisuju drugi relevantni standardi.

Klasifikacija i klasifikacijski kriteriji za vatrootpornost kabela

Definicija reakcije kabela u slučaju požara odnosi se prvenstveno na karakteristike kabela koje se poboljšavaju na način da omogućavaju da:

reagira na vatru na način koji smanjuje gubitak života i materijalnih dobara (reaction to fire), ili

zadržava svoju funkcionalnost i u požaru (resistance to fire).

Stoga su pri procjeni ponašanja kabela u kontaktu s vatrom najvažnija dva kriterija: reakcija na požar i vatrootpornost.

Reakcija na vatru (Reaction to fire)

Prilikom procjene reakcije na požar, ocjenjuju se sljedeće reakcije, prije svega oslobađanje:

  • topline,
  • dima,
  • korozivnih plinova i
  • zapaljenih kapljica.

Pritom se navedene reakcije ocjenjuju prvenstveno u odnosu na vrijednosti definirane u harmoniziranom standardu EN 50575 te drugim standardima i ispitnim metodama, kao što su: EN-13501-6, CLC/TS 50576, EN 30599, EN 60332-1-1, EN 61034-2 i EN ISO 1716.

Prema rezultatima ispitivanja kabeli su razvrstani u 7 požarnih razreda: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca.

Otpornost na vatru (Resistance to fire)

Prilikom procjene vatrootpornosti prije svega se procjenjuju dvije karakteristike kabela: održavanje funkcionalnosti i sprečavanje širenja plamena. Kako bi se procijenile navedene karakteristike, harmonizirani standard još uvijek je u pripremi te se predviđa da će biti objavljen do kraja 2018. ili u 2019. godini.

Trenutno postoje dva standarda za vatrootporne kabele koji definiraju metode ispitivanja otpornosti na vatru:

  • Standard EN 50200 namijenjen za kabele u strujnim krugovima za slučaj nužde u svrhu zvučnih upozorena, osvjetljenja i komunikacije. Koristi se za male kabele promjera manjeg od 20 mm i za kabele s metalnim vodičima, s vodičima veličine do 2,5 mm2 (PH klasifikacija).
  • Standard 50577 je ispitna metoda za mjerenje vatrootpornosti nezaštićenih električnih kabela (P klasifikacija).

Predviđa se da će u budućnosti kabeli s funkcijom »vatrootpornosti«  u CPR-u biti klasificirani u 5 razreda: P15, P30, P60, P 90 i P 120.

Što to znači u praksi?

Vatrootporni kabeli spadaju pod CPR regulativu koja pokriva oba područja: reakciju na požar i otpornost na požar. Trenutno postoji samo usklađeni EN50575 standard za određivanje reakcije na požar.

Kao rezultat toga, vatrootporni kabeli (još) ne mogu i ne smiju biti certificirani u sklopu CPR pravila dok se ne izda odgovarajući EU usklađeni standard, koji će također pokriti ovo područje.

“Označavanje CE oznakom i izdavanje Izjava o značajkama (DoP) za vatrootporne kabele zabranjuje se dok se ne izda standard.”

CE oznaka je deklaracija izdana od strane proizvođača koji time osigurava da proizvod ispunjava sve zahtjeve relevantnih zakonskih propisa nastalih po okriljem različitih direktiva i propisa EU-a te ujedno dopušta slobodno kretanje proizvoda između članica EEA.

CE oznaka je prvi put predstavljena i uvedena u Direktivu EU 93/68/EEC u srpnju 1993. kako bi izmijenila nekoliko direktiva i zamijenila staru oznaku EC. Iako se ova oznaka koristi već više od 20 godina, oko nje još uvijek postoje mnoge nejasnoće jer se koristi u mnoštvu različitih standarda, uključujući više od 600 tehničkih specifikacija. Na primjer, za električne kabele s električnim naponom do 1000 V ili 1500 V dvosmjernog napona u okviru Niskonaponske direktive (LVD, 2006/95/EC i obnovljena 2014/35/EU) zahtijeva se CE oznaka. Zbog izdavanja CPR regulative, CE oznaka na proizvodu označava nekoliko standarda.

Stoga se okvir označavanja s CE oznakom mijenja; dodavanjem dodatnog zakonodavstva povećava se njena nadležnost.

Oznaka CE pod regulativom CPR označava da kabel ispunjava pripadajući spektar požarno-sigurnosnih zahtjeva, odnosno Euroclass požarni razred za koji je ispitan, a proizvođač je za njega izdao odgovarajuću Izjavu o svojstvima. Dakle, ako je kabel označen s Eca razredom reakcije na vatru, to znači da zadovoljava sve kriterije i testove koji određuju ovaj razred.

 

Žarko Litera, zarko.litera@www.elektronabava.si

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.