Stručnjaci za elektromaterijal

Ukrotite troškove jalove energije kompenzacijskim rješenjem paralelno spojenih kondenzatora

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Instalacije  > Ukrotite troškove jalove energije kompenzacijskim rješenjem paralelno spojenih kondenzatora

Ukrotite troškove jalove energije kompenzacijskim rješenjem paralelno spojenih kondenzatora

Većina električnih uređaja kao što su asinkroni motori, kolektorski motori izmjenične struje, transformatori, prigušnice, indukcijske peći, aparati za varenje, fluorescentne svjetiljke te još mnogi drugi, trebaju pored radne i jalovu energiju, što znači dodatne i nepotrebne troškove opskrbe energijom. Pored troškova opskrbe energijom, jalova nam snaga i dodatno opterećuje prijenosne linije te druge elemente rasklopnih postrojenja. Takvo stanje možemo poboljšati kompenzacijom jalove energije, tako da induktivnim potrošačima što bliže mjestu priključenja montiramo uređaje za kompenzaciju s regulatorima, kontaktorima i bankama za kompenzaciju.

Kako odrediti udio radne i jalove snage?

Osnovna formula za izračun jalove snage.

Prisutnost jalove energije se određuje pomoću faktora snage cosφ. Proizvođači energije potrošačima naplaćuju prekomjerno preuzetu jalovu energiju ako je cosφ < 0,95. Elektrodistribucija zahtijeva od svojih potrošača da u slučaju kada uređaji iz mreže uzimaju veću jalovu struju nego što je ona koja odgovara faktoru snage cosφ = 0,95, izvrše kompenzaciju jalove struje na tu vrijednost.
Da bi učinkovito kompenzirali jalovu snagu u promatranom dijelu mreže, potrebno je najprije utvrditi udio radne i jalove snage. Te podatke najlakše dobijemo mjerenjima ako promatrana mreža radi. U drugom slučaju, prilikom projektiranja, se na osnovi tehničkih karakteristika potrošača odredi očekivana jalova snaga.

 

Kako izračunati veličinu kompenzacijskog uređaja?

 

Izračun za kompenziranje jalove energije na cosφ2=1 v omrežju s karakteristikami:

 

Izračun za kompenziranje jalove energije na cosφ2=0,89 v omrežju s karakteristikami:

 

Tipovi NN kompenzacije:

Direktna kompenzacija – niskonaponska tip DEN

Niskonaponski ne-regulirani kompenzacijski uređaj tip DEN se upotrebljava za kompenzaciju jalove energije pojedinih potrošača i grupa potrošača, koji su istovremeno u pogonu kao npr. veći motori i transformatori. Njene prednosti su povoljna cijena i što je u kompenzaciji jalove energije direktno na mjestu nastanka. Kompenzacija DEN je ugrađena u metalni zidni ormarić u koji su ugrađeni 1-fazni ili 3-fazni cilindrični kondenzatori. U toj kompenzaciji su za zaštitu ugrađeni visokoučinkoviti osigurači (po potrebi je moguća izvedba signalizacije ispada osigurača). Snaga je do 75 kVAr, a po želji možemo izraditi i direktne kompenzacije veće snage.

Automatska kompenzacija – niskonaponska – tip AEN

Kompenzacija je za snage od 50 do 765 kVAr, a maksimalni broj stupnjeva je 12. Na regulatoru možemo očitati trenutni cosφ, struju ili harmonično izobličenje struje u % te kakvo je opterećenje – kapacitivno ili induktivno.

Možemo nastaviti vrijeme uključenja – vrijeme kašnjenje između uključenjem pojedinih stupnjeva ( 4 do 999 s ), te sigurnosno vrijeme – kašnjenje ponovnog uključenja istog kondenzatora ( 20 do 999 s ).
Namijenjena je za grupnu i centralnu kompenzaciju jalove energije, a upotrebljava se u razdjelnim stanicama u industriji, obrtu, poslovnim zgradama, ukratko svugdje gdje je potrebna automatska regulacija jalove snage.

Automatska kompenzacija tipa AEN je napravljena za nazivni napon Un = 400 V.
Uređaj se nalazi u ormaru od čeličnog lima koji je dimenzijski usklađen s niskonaponskim stalcima-ormarima. Na vratima i zadnjoj stranici se nalaze otvori za zračenje i hlađenje kondenzatora te ostale električne opreme – ovisno o veličini uređaja za kompenzaciju.

Kompenzacija je modularne izvedbe s kabelskim priključkom s donje ili gornje strane (na zahtjev naručitelja). Kompenzacijski modul je sastavljen od 1-faznih ili 3-faznih kondenzatora cilindričnog oblika, koji su spojeni u trokut. U modulu su jedan ili dva stupnja veličine maksimalno 2 x 30 kVAr.

Modul je zaštićen odgovarajućim visokoučinkovitim osiguračima. Svaka grupa kondenzatora se odvojeno uključuje i isključuje pomoću posebnih kontaktora s ugrađenim otporima za ograničenje ulaznih struja. Za pražnjenje kondenzatora se upotrebljavaju posebni otpori.

U uređaju se nalaze još i glavni prekidač te kontrolni modul-automatski regulator jalove snage.

Automatska filtarska, niskonaponska kompenzacija – tip AFEN

Rješenje za frekvenciju rezonantnog kruga fr = 189 Hz, fr = 138 i fr = 210 Hz, snage od 50 do 540 kVAr ( po potrebi i do 637,5 kVAr ), maksimalni broj stupnjeva je 12 – svaki stupanj je zaštićen osiguračima. Na regulatoru možemo očitati trenutni cosφ, struju ili harmonično izobličenje struje u % te kakvo je opterećenje – kapacitivno ili induktivno.

Možemo nastaviti vrijeme uključenja – vrijeme kašnjenje između uključenja pojedinih stupnjeva ( 4 do 999 s ), te sigurnosno vrijeme – kašnjenje ponovnog uključenja istog kondenzatora ( 20 do 999 s ).

Automatska dinamička filtarska, niskonaponska kompenzacija – tip ADFEN

Koristi se kod opterećenja koja se brzo mijenjaju – vrijeme reakcije je 80 ms, a koristi se za snage od 50 do 640 kVAr, maksimalni broj stupnjeva je 8.

PREUZMI TABELU KOMPENZACIJA PROVJERI KOMPONENTE U WEBSHOPU
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.