Stručnjaci za elektromaterijal

Tehnička oprema za sigurnost zgrada

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Instalacije  > Tehnička oprema za sigurnost zgrada
varnost-zgradb

Tehnička oprema za sigurnost zgrada

Tehnička oprema u zgradama predstavlja suvremena tehnološka rješenja odnosno sustave koji korisniku zgrade jamče sigurnost, udobnost i energetsku učinkovitost. Naravno, svrha zgrade je ona koja određuje kojoj funkciji treba dati najveći naglasak. Često razmišljamo o automatizaciji doma ili ureda kako bismo osigurali okruženje koje se prilagođava našim potrebama. Ukoliko razmišljamo o troškovima i doprinosu zaštiti prirode, razmislit ćemo i o energetskoj učinkovitosti. Međutim, ako govorimo o imovini veće vrijednosti, opasnim susjedstvima ili objektima u kojima se nalazi veći broj ljudi, posebnu ćemo pozornost posvetiti zaštiti ljudi i imovine, u vezi čega možete nešto više pročitati u nastavku.

Protuprovalni sustavi

Sustavi koji detektiraju neovlaštenu prisutnost u zaštićenim prostorima i područjima uz pomoć različitih senzora pokreta te status alarma javljaju nadzornim sigurnosnim službama.

Sustavi za video nadzor i video detekciju

Sustavi za video nadzor i video detekciju omogućavaju uvid, pohranjivanje i prijenos videozapisa do osobe koja nadzire objekt. Snimke su neko vrijeme pohranjene i omogućuju naknadni pregled i rekonstrukciju događaja. Neke kamere odnosno sustavi omogućuju samostalno prepoznavanje događaja (prisutnost ljudi, vozila, prepoznavanje registarskih oznaka, lica itd.). Međutim, na temelju rezultata prepoznavanja, mogu se pokrenuti određene akcije (aktiviranje alarma, zaključavanje vrata, otvaranje rampe itd.).

Kontrola pristupa

Sustav osigurava kontrolu pristupa zaštićenim područjima i objektima. Prolaz ovlaštenih osoba provodi se pomoću tipkovnice s ulaznom lozinkom, čitačem magnetnih kartica odnosno ključićem, s metodama za video detekciju i biometrijskim metodama (prepoznavanje lica, prepoznavanje otiska prsta ili šarenice oka).

Javno ozvučenje

Sustav osigurava prijenos važnih obavijesti preko dispečera posjetiteljima odnosno automatskim obavještavanjem u slučaju izvanrednih događaja (npr. poruka o evakuaciji u slučaju požara). Javno ozvučenje se obvezno planira i ugrađuje u svim većim objektima, u skladu s EN 54 standardima.

Protupožarni sustavi

Protupožarni sustavi planiraju se i ugrađuju u sve veće objekte. Oprema i izvedba moraju biti u skladu s EN 54 standardima. Osnovna namjena protupožarnih sustava je rano otkrivanje dima odnosno požara pomoću dimnih (točkovnih ili linijskih), temperaturnih i ručnih detektora te pokretanje određenih akcija: odvođenje dima i topline, daljinska dojava požara timovima za gašenje požara, zvučno i svjetlosno upozoravanje, upravljanje požarnim vratima …

Odvođenje dima i topline

Sustav za odvođenje dima i topline koji na temelju detekcije požara osigurava sigurno odvođenje dima i topline kroz ventilacijske sustave, kupole i prozore.

Sustavi za dojavu plina

To su sustavi koji detektiraju ugljični monoksid, ugljični dioksid, metan, propan i druge zdravstveno štetne plinove putem detektora plina te aktiviraju upozorenja i alarme.

Središnji upravljački sustav

Središnji upravljački sustav je sustav koji kombinira sve ugrađene sustave putem komunikacijskih protokola. Pomoću unaprijed programiranih algoritama reagira na ulazne signale senzora i automatski aktivira određenu akciju (isključivanje napajanja, uključivanje sigurnosnog osvjetljenja, uključivanje poruke evakuacije, otvaranje protupožarnih prolaza …). Sustav također obično vodi brigu o prikazu stanja tehničke opreme, dojavljuje kvarove i sl.

Zaključak

Područje tehničke opreme u zgradama poprilično je široko, ali u isto vrijeme izuzetno važno za svaki objekt. Tehnički sustavi nadograđuju osnovne sustave zgrada, kao što su razvod vode, grijanje i hlađenje prostorija, rasvjeta, distribucija električne energije i lokalna računalna mreža. Razina sigurnosti, udobnosti i energetske učinkovitosti prepuštena je željama korisnika.

U Elektronabavi smo s partnerskim tvrtkama i izvođačima pripremili ponudu za sve tehničke sustave zgrada. Rješenja ima mnogo, a mi se prije svega prilagođavamo specifikacijama objekata, željama i proračunu investitora te potrebama naših kupaca. Pružamo opremu, tehničku pomoć, usluge programiranja i puštanja u pogon te održavanje u jamstvenom roku i nakon njega. Neprekidno poboljšavamo našu ponudu iz perspektive povoljnih cijena, kvalitete opreme i usluga koje nudimo našim kupcima.

Isprobajte nas i zajedno ćemo opremiti sigurnije, udobnije i učinkovitije javne, poslovne i stambene zgrade i kuće!

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.