Stručnjaci za elektromaterijal

Studija primjera: kompenzacija jalove snage ETI

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Industrija  > Studija primjera: kompenzacija jalove snage ETI
Jalova snaga ETI

Studija primjera: kompenzacija jalove snage ETI

Što je jalova snaga i kako je smanjiti? 

Električni uređaji, kao što su (motori, transformatori, prigušnice, indukcijske peći, aparati za zavarivanje) unose neželjenu jalovu snagu u električni sustav. Jalova snaga nastaje kao rezultat faznog kuta (f) između napona i struje. Za induktivna opterećenja ovaj kut je pozitivan, dok je za kapacitivna opterećenja negativan.

Zašto jalova snaga povećava naše troškove? 

Osim strojeva i uređaja, jalova snaga dodatno opterećuje naš proračun, jer distributeri električne energije naplaćuju prekomjernu jalovu snagu . Ako faktor aktivnosti ne dosegne 0,95, nastaju dodatni troškovi. Poboljšanje faktora učinkovitosti, smanjuje potrošnju jalove snage, a time i prividnu snagu, to dovodi do manje priključne snage,i nižih troškova električne energije. Primjerice, ako faktor aktivnosti poboljšamo s 0,8 na 0,9, gubici se smanjuju za čak 26%.

Održiv pristup korištenju energije također može biti izvor ušteda za tvrtku

električna omara ETI

Kompenzacija jalove snage mjera je posebne vrste uštede energije ili optimizacije korištenja električne energije. Uz njebu pomoć, mogu se poboljšati iskorištenost raspoložive snage, rasteretiti mrežu, produžiti vijek trajanja strojeva i opreme te ujedno uštedjeti na mjesečnim troškovima električne energije. 

U električnim mrežama sve je više uređaja koji predstavljaju induktivno opterećenje. Električna energija za takve uređaje sastoji se od radne ili aktivne snage i jalove ili jalove snage (energije). Jednostavno rečeno, jalova snaga nastaje indukcijom u vodičima  i uzrokuje zaostajanje struje za naponom. Ovi uređaji zapravo trebaju jalovu snagu za svoj normalan rad, ali sama jalova struja nije u fazi napona i stoga ne proizvodi koristan rad, već protok energije dodatno opterećuje mrežu i time uzrokuje dodatne gubitke.  

Proizvodnja i prijenos jalove snage  nije ekonomičan za elektroprivredu, pa ih pokušava smanjiti, poboljšanjem faktora aktivnosti u elektroenergetskoj mreži. Faktor aktivnosti je mjera, koliko dobro koristimo dostupnu snagu. Želimo da ovaj faktor bude što veći. U idealnom slučaju, električni uređaj bi predstavljao opterećenje čistog omskog opterećenja, pri čemu bi jalova snaga na uređaju bila nula, a faktor snage 1. U stvarnom svijetu, naravno, to je niže zbog prije spomenutih induktivnih i elektroničkih opterećenja. 

Što to znači za industrijskog potrošača?

Trošak radne energije distribucije električne energije obračunava se prema brojilu, a kod jalove energije u obzir se uzima samo dio koji se preuzima kod faktora aktivnosti ispod 0,95. Ako faktor aktivnosti prelazi 0,95, elektrodistribucije ne naplaćuju jalovu snagu. Granica za izračun jalove snage  iznosi oko 0,95.  

Za potrošače je važno poboljšati faktor aktivnosti, jer sa time poboljšaju faktor učinkovitosti, smanjuju potrošnju jalove snage, a time i prividnu snagu,  što dovodi do manje priključne snage, što zauzvrat dovodi do nižih troškova električne energije. Primjerice, ako faktor aktivnosti poboljšamo s 0,8 na 0,9, gubici se smanjuju za čak 26%. 

Poboljšanje faktora aktivnosti stoga je jedno od najboljih ulaganja za smanjenje troškova električne energije uz kratko razdoblje povrata. Kako bismo smanjili gubitke povezane s prijenosom energije, koristimo uređaje za kompenzaciju jalove energije. Kompenzacijski uređaji poboljšavaju faktor učinkovitosti, a time i kvalitetu električne energije, povećavaju učinkovitost mreže, smanjuju troškove računa za električnu energiju i također smanjuju utjecaj na okoliš.

Kako  bi  nam ugradnja kompenzacije jalove snage bila isplativa?

Rješenja kompenzacije jalove snage namijenjena  svima, koji svaki mjesec plaćaju dodatni, nepotrebni trošak jalove snage.

Jalova snaga ETI

Primjer ugradnje u Končar – Elektroindustrija d.d.

Automatski 7% filter kompenzacijski uređaj snage 2 × 400 kVAr namijenjen je za kompenzaciju jalove energije zbog povećanog proizvodnog kapaciteta u proizvodnji generatora i malih motora Končar Hrvatska. 

Kompenzacija 2 × 400 kVAr je 16 razina i jedan je od najvećih kompenzacijskih uređaja proizvođača ETI Prostik, budući da se kućište kompenzacijskog uređaja sastoji od dva ormarića dimenzija 2000 mm x 1600 mm x 500 mm + 200 mm. 

Pogledajte kako napraviti kompenzacijski uređaj

ETI v e-trgovini
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.