Stručnjaci za elektromaterijal

Instalacijski prekidači

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Ormari i raskl.tehnika  > Instalacijski prekidači
Instalacijski-odklopnik1

Instalacijski prekidači

U današnje vrijeme smo se gotovo svi već susretali s instalacijskim prekidačem ili “automatskim osiguračem”, kako inače nazivamo prekidač u svakodnevnom govoru. Uglavnom se koriste u kućnim instalacijama i industrijskim razvodnim kutijama, gdje su eventualne struje kratkog spoja manje i moguća je interakcija s prekidačem od strane neobučenog korisnika.

Instalacijski prekidač je automatski sklopni aparat koji štiti:

 • od preopterećenja i/ili
 • od struje kvara

Okidač je dio mehaničkog instalacijskog prekidača koji aktivira njegovo isključivanje. Postoje dvije vrste okidača:

 • bimetalni okidač za zaštitu od preopterećenja i
 • elektromagnetski okidač za zaštitu od struje kvara

Prekidače razlikujemo prema vrsti zaštite i uporabe. Parametri su standardizirani prema standardu EN 60898-1 i SIST EN 60947-2. Prvi se koristi za kućnu, dok se drugi koristi u komercijalnim i industrijskim instalacijama.

Prednosti instalacijskih prekidača su sljedeće:

 • lako uključivanje/isključivanje,
 • opcija višestrukog uključivanja/isključivanja,
 • isključivanje svih polova u slučaju kvara na jednom polu,
 • modularna instalacija.

Glavne značajke prekidača:

 • karakteristika okidanja,
 • nazivna kratkospojna moć,
 • klasa selektivnosti instalacijskih prekidača.

Karakteristika okidanja

Karakteristika okidanja instalacijskog prekidača označava vrijeme okidanja instalacijskog prekidača ovisno o ispitnoj struji. U skladu sa standardom EN 60898, postoje tri karakteristike okidanja: B, C i D.

Kod B karakteristike te dvije struje su jednake 3- i 5-kratniku nazivne struje. Kod C karakteristike 5- i 10-kratniku nazivne struje, a kod D karakteristike 10- i 20-kratniku nazivne struje. Razgovorno, obično jednostavnije kažemo da je karakteristika B najbrža, a karakteristika D najsporija. Karakteristika B je stoga posebno prikladna prvenstveno za zaštitu električnih vodiča. C karakteristika je također namijenjena zaštiti uređaja s višim uklopnim strujama, npr. elektromotori. Karakteristika D je potrebna kada se pri uključivanju pojavljuju izuzetno visoki strujni pikovi, tako da se takvo nepotrebno isključivanje ne događa kada se takvi uređaji uključe. Za sada se najčešće koristi karakteristika B, znatno manje C, a uporaba D je rijetka.

Diagrami-B-C Diagram-D1

Dijagrami karakteristika okidanja instalacijskih prekidača

Većina proizvođača instalacijskih prekidača ima u svom programu proizvode s tim osnovnim karakteristikama (B, C i D), koje zadovoljavaju gore navedene standarde, u svom programu. Iznimke su prema standardu samo standard SIST EN 60947-2 karakteristike K i Z. Karakteristika K je slična zaštitnom prekidaču motora i stoga je vrlo korisna. Značajka Z je vrlo osjetljiva na kratak spoj i koristi se za zaštitu osjetljivih uređaja, kao što su poluvodički uređaji.

Nazivna kratkospojna moć

Nazivna kratkospojna moć je najviša vrijednost struje kratkog spoja koju instalacijski prekidač može isključiti. Prema standardima IEC 60898 i EN 60898, prekidač mora biti sposoban prekinuti struju pod propisanim uvjetima barem 2 ili 3 puta, a nakon tih isključenja mora još uvijek moći provoditi električnu struju i zadržati svoj karakter okidanja. Moderni instalacijski prekidači imaju nazivna kratkospojna moć: 6 ili 10 kA. U stambenim instalacijama obično ne dolazi do struja kratkog spoja koje prelaze 4,5 kA, stoga se širom svijeta za ugradnju u stambene razdjelnike propisuju instalacijski prekidači s nazivnom kratkospojnom moći od 4,5 kA ili više. Međutim, u industrijskim uvjetima rada ili teoretski, čak i u stambenom razdjelniku u neposrednoj blizini transformatorske stanice, može se zahtijevati veća kratkospojna moć (10 kA ili više).

Standardi IEC 60898 i EN 60898 odnose se na instalacijske prekidače za zaštitu od prenapona u stambenim razdjelnicima i sličnim instalacijama, standardi IEC 60947 i EN 60947, koji se inače bave prekidačima jake struje, ali također sadrže poglavlje o kratkospojnoj moći. Neki proizvođači instalacijskih prekidača testiraju svoje proizvode u skladu s ovim standardom jer su uvjeti testiranja jednostavniji i lakši od IEC 60898 i EN 60898. Stoga uvijek moramo obratiti pozornost na standard po kojem je prekidač testiran, a ne samo na podatak o kratkospojnoj moći.
Ako je očekivana struja kratkog spoja veća od prekidne moći, prije instalacijskog prekidača instalirajte odgovarajući rastalni osigurač.

Klasa selektivnosti instalacijskih prekidača

Klasa selektivnosti instalacijskog prekidača predstavlja uspješnost njegovog djelovanja kod kratkih spojeva. Instalacijski prekidači starih konstrukcija prekidali su struju kratkog spoja samo u trenutku kada je sinusno opterećenje struje doseglo nultu vrijednost. Moderan i dobar instalacijski prekidač ne samo da prekida struju, već i ograničava struju kratkog spoja i počinje je prekidati prije nego što ista dosegne svoju maksimalnu vrijednost. Tako, pri očekivanoj struji kratkog spoja od 10 kA (maksimalna vrijednost bi bila 14 kA), prekidač prekida struju već pri vrijednosti od 5 do 5,5 kA. Zbog ove njegove značajke, i energija koju propušta znatno je manja. Veličina te propuštene energije je osnova za klasifikaciju instalacijskih prekidača u klase selektivnosti.
Najgora klasa je 1, a najbolja je 3. Jedino je klasa 3 prekidača dobra, jer vrlo dobro ograničava struju kratkog spoja i propušta malo energije.

Oznaka2

Zaključak

Novi proizvođači se svakodnevno pojavljuju na tržištu i svojim niskim cijenama privlače nove klijente. Mnogi proizvodi zasnovani su na staroj konstrukciji od 30-40 godina, koja ne dopušta ograničavanja struje kratkog spoja i prilikom isključivanja ispušta mnogo energije. Veće propuštanje energije znači da prekidač brže otkazuje ili ne štiti instalacije i uređaje na prikladan način. Prilikom odabira odgovarajućeg prekidača, neka Vam od pomoći budu opisi i objašnjenja koje smo vam predstavili u ovom članku.

Preveri v e-trgovini >>

Viri:
ETI; Matija Strehar – Razvoj odklopnikov in stikal
G. Bizjak; Varovanje električne inštalacije

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.